//انتقال هدفمند دانوروبیسین بر لوسمی میلوئیدی حاد با نیوزوم های اصلاح شده با آنتی بادی ضد CD123

انتقال هدفمند دانوروبیسین بر لوسمی میلوئیدی حاد با نیوزوم های اصلاح شده با آنتی بادی ضد CD123

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه
 • مواد و روش ها
 • مواد و حیوانات
 • رده سلولی
 • آماده سازی ناقل
 • آماده سازی نیوزوم
 • آماده سازی نیوزوم کونژوگه با آنتی بادی ضد CD123 (CD123-NS)
 • تعیین مشخصات نیوزوم ها
 • اندازه گیری اندازه و پتانسیل زتا
 • کارایی انکپسوله کردن دارو (EE%)
 • مطالعه آزاد سازی یا رهش در In vitro
 • آنالیز سطوح سلولی CD123
 • مطالعه برداشت سلولی در شرایط آزمایشگاهی in vitro
 • آنالیز فلوسایتومتری
 • آنالیز میکروسکوپ های کانونی
 • مطالعه سمیت سلولی در شرایط آزمایشگاهی in vitro
 • بررسی بقا در محیط زنده in vivo:
 • آنالیز های آماری
 • بحث و نتیجه گیری
 • آماده سازی و تعیین مشخصات وزیکول ها
 • آزاد سازی دارو در محیط غیر زنده
 • بیان CD123 در سلول های AML
 • هدف گیری اختصاصی CD123 و برداشت CD123-NS
 • آزمایشات رقابتی
 • سمیت سلولی در نیوزوم های لود شده با DNR
 • بررسی بقا در محیط زنده in vivo
 • نتیجه گیری

 

نتیجه گیری:

در این مطالعه، CD123-NS که یک نیوزوم ابداعی است برای دارورسانی هدفمند با آنتی بادی CD123 تولید شد که دارورسانی هدفمند به سلول AML را انجام می دهد. نیوزوم-آنتی بادی با روش تزریق متناوب تولید شد و با فعالیت بیولوژیکی CD123 بر نیوزوم نگهداری مناسبی داشت. CD123-NS کارایی بالا برداشت سلولی را نشان می دهد و میزان بیشتر سمیت سلولی CD123 که در سلول های NB4 و THP-1 استدر مقایسه با NS را نشان می دهد. بعلاوه، مطالعات در محیط زنده کارایی بالای هدف گیری و توانایی اثر درمانی DNR لود شده در CD123-NS را نشان می دهد. بنابراین آنتی بادی CD123متصل شده به نیوزوم (CD123-NS) درمان هدفمند بر علیه AML را نشان می دهد.

 

برگرفته شده از سایت:

ncbi

توسط |۱۳۹۸-۴-۲۵ ۱۴:۳۴:۱۴ +۰۰:۰۰۲۵ام تیر, ۱۳۹۸|زیست و علوم پزشکی|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید