//زمان آینده با قصد (Going to)

زمان آینده با قصد (Going to)

Future with Intention

 

برای زمان آینده با قصد یعنی کاربردهای آن نکات مهمی حائز اهمیت است که باید مو به مو بررسی شود چون به هر حال تفاوتهای مختصری هم بین آنها وجود دارد که در درس امروز این اختلافات را شرح می دهیم.

کاربرد زمان آینده با قصد:

 

1 شکل going to  همیشه به یک قصد پیش بینی شده دلالت می کند و اغلب به این ترتیب نمایش داده می شود.

Intention+plan

I have bought some bricks and I am going to build a garage

من مقداری اجر خریده ام و قصد دارم گاراژی بسازم.

گوینده راجع ساختن گاراژ قبلا فکر کرده و طرح و نقشه تهیه نموده و تصمیم گرفته است که گاراژ را حتما بسازد به همین جهت اجر هم خریده است.

 

هنگامی که به طور روشن معلوم نیست قصد پیش بینی شده و یا بدون طرح و نقشه قبلی است در این صورت ممکن است going to– will بکار برده شود:

I wont not going to tell you my age

من سن خود را به شما نخواهم گفت.

برای اینده مطلق بهترین مثال جمله هایی هستند که فاعل ان اشخاص نیستند زیرا وقتی شخصی در عملی دخالتی داشته باشد قصد و ارزو و امثال ان وجود نخواهند داشت حتی جمله هایی هم هستند که فاعل ان شخص است ولی اراده شخص در انجام فعل ان دخالتی ندارد.

 

2 وقتی فاعل شخص یا اشخاصی باشند ممکن است میل، ارزو و قصدشان موثر گردد. اگر یک عامل خارجی که در جریان عمل به یک نحوی موثر گردد در این صورت شکل زمان اینده به صورت زیر است:

If you go out in all this rain .you ‘ll get wet

اگر شما در چنین بارانی بیرون بروید خیس خواهید شد.

 

مثال های بیشتر برای حالت going to:

Why are you taking down all the pictures?

I am going to repaper the room

What are you doing with that spade?

I am going to plant some apple trees

Why is he carrying his guitar?

He is going to play it under miss pitt’s window

برگرفته شده از سایت:

زبان رمزی

توسط |۱۳۹۸-۴-۲۵ ۱۴:۴۲:۳۰ +۰۰:۰۰۲۵ام تیر, ۱۳۹۸|آموزش زبان|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید