/برچست: شبکیه

کشف ماده جدید برای مداوای شبکیه جداشده از چشم

توسط |۱۳۹۸-۲-۸ ۰۰:۵۴:۰۶ +۰۰:۰۰۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|زیست و علوم پزشکی|

جداشدن شبکیه از چشم بیماری خطرناکی است که با اختراع یک ماده زیستی جدید توسط محققان نیوزلندی امید به درمان