/برچست: پروبیوتیک

باکتریوسینهای باکتری اسید لاکتیک: تولید، پاکسازی و کاربردهای غذایی

توسط |۱۳۹۸-۲-۱۳ ۰۱:۲۱:۱۴ +۰۰:۰۰۱۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|زیست و علوم پزشکی|

باکتریوسین های تولید شده توسط باکتری اسید لاکتیک (LAB) دارای پتانسیل پوششی میدان بسیار گسترده ای از کاربردها ها از

محصولات پروبیوتیکی چه محصولاتی هستند و غذاهای دارای فرآورده های پروبیوتیک چه ویژگی هایی دارند؟

توسط |۱۳۹۷-۱۱-۲۸ ۰۱:۱۳:۲۲ +۰۰:۰۰۲۸ام بهمن, ۱۳۹۷|زیست و علوم پزشکی, صنایع غذایی|

از زبان دکتر، دوست، آشنا یا روی بیلبوردها و در تبلیغات. همه از خواص محصولات پروبیوتیک تعریف و مصرف آن‌ها