/برچست: گوشت

شش فایده ی شگفت‌انگیز گوشت قرمز

توسط |۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۰۰:۱۲:۳۳ +۰۰:۰۰۲۲ام اسفند, ۱۳۹۷|زیست و علوم پزشکی, صنایع غذایی|

همیشه از مضرات گوشت قرمز حرف زده می شود، اما واقعیت این است که گوشت‌های غیرفراوری شده و با کیفیت

اسراری که شرکت های صنایع غذایی نمی خواهند شما بدانید!

توسط |۱۳۹۷-۱۲-۳ ۱۴:۴۸:۳۳ +۰۰:۰۰۳ام اسفند, ۱۳۹۷|صنایع غذایی|

وقتی بین قفسه های فروشگاه می چرخید همان چیزی را بر می دارید که ظاهرش نظرتان را جلب می کند.